SEA (stratégiai környezeti vizsgálat)

Az SEA a "Strategic Environmental Assessment" vagy Stratégiai Környezetértékelés rövidítése. A környezeti hatásvizsgálathoz (KHV) hasonló koncepció, de a stratégiai és tervezési szintre összpontosít. Az SEA-t a környezetre szélesebb és hosszabb távú hatást gyakorló politikák, tervek, programok vagy stratégiák környezeti következményeinek értékelésére használják.

Az SKV célja, hogy a negatív környezeti hatások minimalizálása és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében a környezeti szempontokat kezdettől fogva beépítse a döntéshozatali és tervezési folyamatokba. Ez magában foglalja egy adott stratégia vagy terv megvalósításával kapcsolatos lehetőségek, alternatívák és következmények vizsgálatát.

A KHV-hoz hasonlóan a stratégiai környezeti vizsgálatot is előírhatják egyes országok vagy régiók jogszabályai a stratégiai dokumentumok (pl. területrendezési tervek) elkészítésekor. Ez egy olyan eszköz, amely segít a környezeti szempontok figyelembevételében a döntéshozatali folyamat korai szakaszában, és segít a fenntartható gyakorlatok jobb integrálásában a tervezésbe és a stratégiai tevékenységekbe.

Egyéb kifejezések a kategóriából

SEA (stratégiai környezeti vizsgálat) nem hangzik vonzóan?

Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk